Referencie

2009  SUSCH  odelenie arytmii   monitory
2009  SUSCH operačné sály  monitory 
2009-2010                                    
 FN F.D. R. Banská Bystrica  EKG, defibrilátory, monitory,oxymetre
2009   NsP Liptovký Mukuláš int. JIS  monitory
2009  Novamed  kardiologické ambulancie  EKG Holtre
2010 Novamed

 Ergo pracovisko

2010

SUSCH  monitory

2010

FN Žilina

 monitory, EKG, Holter

2011 SUSCCH 

 Monitorovacia a kardiologická technika

2011 FN F.D.R. Rosvelta

 Monitorovacia a kardiologická technika

2011  FN L.P. Košice

 Kardiologická technika

2012 NsP Veľký Krtíš  Anesteziologická technika, monitorovacia technika
2012 FN F.D.R. Rosvelta
 Monitorovacia a kardiologická technika

2013 NsP Veľký Krtíš

 Ventilačná technika
2013 FN F.D.R. Rosvelta

 Monitorovacia a kardiologická technika
2009-2014
Všeobecní lekári ( vyše 200 zákazníkov)
 EKG 
2014 FN F.D.R. Rosvelta
 Monitorovacia a kardiologická technika
2014 SUSCH Kardiologická technika
2014 Novamed Kardiologická technika
2014 väčšina nemocníc SR spotrený materiál-papier, káble, manžety, senzory
2015 Kysucká nemocnica Čadca monitorovací systém
2015 Medissimo Bratislava
kardiologická technika
2016  SIRS Consulting monitorovacia technika
2016 MEDICAN-JAS monitorovací systém
2016 všeobecní lekári EKG prístroje a TK Holtre
2016 FN F.D. Roosvelta monitorovacia technika , oxymetre, EKG prístroje
2016 zdravotnícka zariadenia v SR spotrebný materiál
2017 FN F.D. Roosvelta oximetre
2017 zdravotnícka sieť SR spotrebný materiál
2017 všeobecní lekári EKG prístroje a TK Holtre
2018 všeobecní lekári EKG prístroje, TK Holtre, spotrený materiál
2018 zdravotnícke zariadenia v SR spotrebný materiál
2019 všeobecní lekári EKG prístroje, TK Holtre, spotrený materiál
2019 zdravotnícka sieť v SR spotrebý materiál
2020 zdravotnícka sieť v SR EKG prístroje, monitorovacia technika,spotrebný materiál
2020 všeobecní lekári EKG prístroje, TK Holtre, spotrebný materiál
2021 všeobecní lekári EKG prístroje , TK holtre , spotrebný materiál
2021 Kúpele Sliač EKG  a TK Holtre
2021 zdravotnícka sieť v SR EKG prístroje, monitorovacia technika, spotrebný materiál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť monitorovacej techniky  inštalovanej fy Tangra v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb

SUSCH monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergometrické pracovisko Novamed vybavené  EKG MAC 1600, podtlakovým systémom elektród  KISS a bicyklom e -Bike

 

Novamed

 

Dospávacie izby FN F.D.R. Banská Bystrica- rekonštrukcia 2013. Monitorovacia technika.

 


Chirurgická JIS FN F.D.R. Banská Bystrica. Monitorovací systém r 2014 a 2015.

 

chir JIS


Centrálny monitor

centr monitor

 

Interná JIS Kysucká nemocnica Čadca