EKG Holter

 1. HeartRec Pro

  HeartRec Pro

  EKG  3 kanálový,  3 až 12 zvodový Holter záznamník s vysokovýkonným softvérom pre analýzu arytmíí ,vrátane  ST analýzy, analýzy kardiostimulátorov,nalýzy,fibrilácie, HRV analýzy v časovej i frekvenčnej oblasti, analýzy QT disperzie,T- wave alternance ( TWA) , Heart rate turbulance ( HRT) a syndrómu spánkového apnoe

  Dozvedieť sa viac
 2. HearRec Eco

  HearRec Eco

  EKG  3 kanálový,  3 až 12 zvodový Holter záznamník s vysokovýkonným softvérom pre analýzu arytmíí ,vrátane  ST analýzy, analýzy kardiostimulátorov,nalýzy,fibrilácie, HRV analýzy v časovej i frekvenčnej oblasti, analýzy QT disperzie,T- wave alternance ( TWA) , Heart rate turbulance ( HRT) a syndrómu spánkového apnoe

  Dozvedieť sa viac
 3. Záznamník

  CardioDay ®

   Predaj prístroja je ukončený   


  Cardioday ® je kvalitný EKG Holter vhodný pre bežnú kardiologickú prax ako aj výskum. Možnosť rozšírenia o rôzne softvéry ako napr. TWA, sleep apnea, HRT, A-Fib, neskoré komorové potenciály.

  Dozvedieť sa viac