EKG Holter

 1. HeartRec

  HeartRec

  EKG  3 kanálový,  3 až 12 zvodový Holter záznamník s vysokovýkonným softvérom vrátane  pre analýzu arytmíí ,vrátane  ST analýzy, analýzy práce rôznych druhov kardiostimulátorov,analýzy predsieňovej fibrilácie, HRV analýzy v časovej i frekvenčnej oblasti, analýza QT disperzie   a za príplatok aj  T- wave alternance ( TWA) , Heart rate turbulance ( HRT)

  Dozvedieť sa viac
 2. Záznamník

  CardioDay ®

   Predaj prístroja je ukončený   


  Cardioday ® je kvalitný EKG Holter vhodný pre bežnú kardiologickú prax ako aj výskum. Možnosť rozšírenia o rôzne softvéry ako napr. TWA, sleep apnea, HRT, A-Fib, neskoré komorové potenciály.

  Dozvedieť sa viac