O nás

        Firma Tangra vznikla r.2004 so snahou poskytovať zdravotníckym zariadeniam a privátnym doktorom kvalitné výrobky spolu s adekvátnymi službami. Zakladateľ firmy ing. Igor Kmeť má skúsenosti s predajom  zdravotníckych výrobkov od r. 1990, keď začal predávať výrobky renomovanej fy Hewlett Packard a od roku 2001  fy Datex- Ohmeda.

         Snaha o realizáciu vlastných predstáv o organizácii a fungovaní firmy ho viedli k založeniu vlastnej firmy. Hľadanie kvalitného dodávateľa bolo naplnené podpísaním distribútorskej zmluvy s renomovaným , celosvetovo uznávaným výrobcom fy General Electric Healthcare. 

Silný tlak na cenovú úroveň pri zachovaní ostatných parametrov predaja  ako je kvalita, rýchlosť servisu a.p vyústila do spolupráce s čínskou firmou Contec, orientujúcou sa na najnovšie technológie výroby s neustálym dynamickým a kvalitným vývojom.

         Priamy prístup k obchodným a servisným informáciám sa pretavuje do kvalitného predpredajného a popredajného servisu poskytovaného fy Tangra. Spolu s princípom serióznosti ,spoľahlivosti, prozákaznícky orientovaným prístupom, snahou o neustále zlepšovanie a dynamickosťou rastu firmy je tak vytvorený dobrý predpoklad na poskytovanie kvalitných služieb našim zákazníkom.

        Účasť na predajných a servisných školeniach organizovaných výrobcami  je úplnou samozrejmosťou pri našom napredovaní.

         Dnes máte príležitosť spolupracovať s našou firmou a sami sa presvedčiť o nespochybniteľnej kvalite výrobkov nami dodávaných firiem a taktiež našich kvalitách. Množstvo predaných prístrojov a spokojných zákazníkov nám dáva určité zadosťučinenie, že svoju robotu robíme kvalitne. Zároveň budeme veľmi radi ak v priamych kontaktoch s nami sa dozvieme čo Vám nevyhovuje, čo by ste si predstavovali lepšie, v čom môžeme spolupracovať efektívnejšie.

Za kolektív pracovníkov Tangra spol. s r.o.

 

ing. Igor Kmeť

konateľ

 


Freiburg 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janka Kmeťová na školení o kardiologických produktoch. Freiburg 2009

 

certifikát o školení

 

Ukážka jedného zo servisných certifikátov vydaných fy GE  pre fy Tangra.

 

 

 

Sidlo firmy v rodinnom dome, v kľudnom , príjemnom prostredí v podhorí Nízkych Tatier . Toto nám umožňuje operatívne pracovať

v dobe ,keď nás potrebujú naši zákazníci. Nulové náklady na prenájom, energie sa premietajú do príjemných cien pre zákazníkov.