Akcie

Firma Tangra umožňuje súkromným doktorom splácať tovar bez navýšenia nákupnej ceny až počas 12 mesiacov.

Bližšie informácie získate pri jednaní s našimi  obchodnými zástupcami.