Solar 8000i - predaj prístroja ukončený

Pacientsky modulárny monitor Solar 8000i výrobok  fy General Electric Healthcare je určený pre najintenzívnejšiu starostlivosť.

Popis produktu

Solar 8000 i je špičková verzia modulárneho monitora vhodného pre všetky aplikácie a oddelenia. Hemodynamické monitorovanie je postavené na pokrokovej technológii ktorá podstatne redukuje falošné alarmy a zabraňuje prehliadnutiu udalostí.



 • Zlatý štandart v oximetrii Masimo SET ® / Nellcor OxiMAx ®, 

 • Monitorovanie neinvazívneho tlaku s pomocou technológie DINAMAP®,

 • 4 invazívne tlaky, 2 teploty a srdcový výdaj 

 • Rozšírené kardio monitorovanie 12 zvodov

 • Kontinuálne monitorovanie ST segmentu v 12 zvodoch s individuálnym nastavením alarmov pre všetky zvody zabezpečuje nastavenie pre konkrétneho pacienta. 

 • Simultánne 12 zvodové vyhodnocovanie EKG ( 12 SL®) so špecifickou interpretáciou podľa veku.

 • Marquette EK-Pro ® analýza arytmie s kontinuálnym sledovaním 4 zvodov zabezpečuje minimum falošných alarmov a zabraňuje prehliadnutiu dôležitých udalostí.

 • Neinvazívne kontinuálne monitorovanie srdcového výdaja technológiou BioZ ® na báze modulu impedačnej kardiografie ICG so zobrazením parametrov ako C.O., SVR , obsah tekutiny v hrudníku a iné. 

 • Monitorovanie plynov.   Technológia monitorovania CO2 mainstream alebo sidestram. Možnosť monitorovania 2x CO2

 • Kompletná spirometria na báze modulu Respiratory Mechanics ( RM). 

 • Analýza anesteziologických plynov. 

 • Saturácia venóznej krvi

 • Transkutánne monitorovanie plynov

 • Monitorovanie EEG a BIS s pomocou jednoho modulu zabezpečí sledovanie hĺbky hypnózy a elektrickej aktivity obidvoch hemisfér mozgu . 4 kanály EEG. 

 • CardioRespirogram ( CRG) v reálnom čase so zobrazením HR, SpO2, Resp/CO2, tcpO2,tcpCO2 a MAP vrátane záznamu 24 hodinových trendov a 100 CRG udalostí. 

 • Možnosť zapojenia do monitorovacej siete.

 •  Možnosť telemetrie.

 • CE Certifikát, ŠUKL kód ,

Solar 8000i - predaj prístroja ukončený

Double click on above image to view full picture

Zmenšiť
Zväčšiť

Viac pohľadov