CARESCAPE B850 - predaj prístroja ukončený

Najnovší , najkomplexnejší a najperspektívnejší modulátny monitor CARESCAPE B850 fy General Electric Healthcare spájajúci vynikajúcu tradíciu a kvalitu firiem General Electric Healthcare ( Marquette) a Datex- Ohmeda je určený pre najintezívnejšiu starostlivosť pre dospelých, deti a novorodencov. Môže byť vybavený viacerými diplejami, pripojený k monitorovacej sieti a zariadeniam menežujúcim dáta.

Popis produktu

Funkčný popis monitoru B850 :


Displej zabezpečuje zobrazenie 8 až 14 kriviek a až 22 parametrických modulov podľa výberu. Je možné nastaviť 8 rôznych užívateľských profilov so 6 stránkami každý (napr. Respiratory consult, Septic review a.p.) Zobrazenie tabuľkových a grafických trendov 72 hodín. Systém ovládania je otočný gombík s postupom Stlač, Vyber, Potvrď. Monitor má český SW. Monitor môže obsahovať moduly na sledovanie: • EKG 9 až 12 zvodov), ST segment , arytmie 

 • Neinvazívnho tlaku

 • Teplotyy

 •  SpO2

 • Invazívnych tlakov

 • Srdcového výdaja

 • Inspirovanej a expirovanej koncentrácie O2 

 • Spirometrie

 •  SvO2 

 • Metaboliky

 •  Neuromuskulárnej odozvy 

 • EEG BIS 

 • CO2 metódou mainstream 

 • Analýzy anesteiologických plynov

 • Stres indexu ( surgical pleth index) 


Možnosť pripojenia k iným zariadeniam ako i Panel a MUSE. Auto View on Alarm (AVOA) automaticky prenáša alarmy s vysokou prioritou v rámci siete. Integrácia s Aware® Gateway umožňuje komunikáciu s EMR systémami . Zobrazenie výsledkov laboratória, rontgenových obrázkov ( PACS) a iných dát z intranetu. Klinický informačný systém integráciu do sietí na báze protokolu HL7. Integrácia zariadení na OAIM do informačného centra na báze modulárneho monitoru ( integrovanie údajov z ventilátorov, statimových analyzátorov krvi...) 

CARESCAPE B850 - predaj prístroja ukončený

Double click on above image to view full picture

Zmenšiť
Zväčšiť

Viac pohľadov